STABILIZACJA – FUNDAMENTALNY WZORZEC AKTYWACJI ODPOWIEDNICH MIĘŚNI