7 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W TRENINGU W DOMU